Knowhill Oy logo

yritys

Knowhill Oy

Yrityksen historia muodostuu kahdesta vaiheesta: ensimmäisessä aallossa vuosina 2003-2004 yritys keskittyi prosessi- ja hankesuunnitteluun sekä -johtamiseen. Toisessa aallossa, vuodesta 2009 lähtien, yrityksen tarjoamien palvelujen yhteisenä nimittäjänä on ollut yritys- ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmät. Yritys- ja kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä soveltamalla organisaatioille on pystytty tuottamaan merkittäviä hyötyjä heidän toimintansa kehittämiseksi sekä toimintaympäristönsä hallitsemiseksi muun muassa strategian jalkautuksen, tiedolla johtamisen sekä palveluhallinnan muodossa.

Yrityksen taustalla on reilun 20 vuoden kokemus liike- ja substanssitoiminnan sekä tietohallinnon kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta useilla toimialoilla (julkishallinto, teollisuus ja logistiikka sekä pankki ja rahoitus).

yritys