Knowhill Oy logo

Referenssejä - Strategian jalkautus

A

Julkishallinnon palveluorganisaation uudistetun strategian konkretisointi avaintoimintojen näkökulmista.

Tuloksia:

  • Organisaation strategisten tavoitteiden ja toiminnan sisällöllisten painopistealueiden verifiointi valituilla kohdealueilla.
  • Konkreettinen käsitys tavoitteiden ja painopistealueiden merkityksestä organisaation toimintojen, palvelujen, henkilöstön sekä toimintaa tukevan tietotekniikan kannalta.

B

Viranomaisorganisaation tavoitetilan konkretisointi ja kehittämisen suunnittelu.

Tuloksia:

  • Tavoitteiden ja toiminnan painopistealueiden ymmärrys organisaation toiminnan, palvelujen, substansstoiminnan käsitteiden ja tietotekniikan kannalta.
  • Vaiheistettu kehittämisen etenemissuunnitelma.

referensseja