Knowhill Oy logo

Uusimmat kirjoitukset

Evoluutio suuruuden ekonomiasta tähän päivään

Pitäisikö meidän entistä selkeämmin ja useammin kyseenalaistaa nykyisissä toimintaympäristöissä suuruuden ekonomian kautta tavoiteltavat edut ? Ovatko nämä vanhat opit tulleet uudessa taloudessa tiensä päähän ?

Mitkä ovat sitten uuden talouden opit ? Eräs koulukunta puhuu semanttisesta taloudesta. Toiset kutsuvat ilmiötä jakamis- (sharing economy) tai vuorovaikutustaloudeksi (collaborative economy). Tämän ajattelutavan mukaan sisällön tai informaation omistaminen ei ole niinkään merkityksellistä. Suurempaan arvoon nousee yksittäisen toimijan kyky hyödyntää toimintaympäristössään sijaitsevia sisältöjä ja informaatiota. Näiden ominaisuuksien kautta pienille ja keskisuurille yrityksille aukeaa täysin uusia mahdollisuuksia. Käytännössä nämä yritykset pystyvät toimimaan samoilla markkinoilla kuin suuret perinteisesti markkinoita hallinneet organisaatiot.

torstai, 23 tammikuu 2014 11:38

Liiketoimintamalli ismien leikkauspisteessä

Varmaan hyvä juttu, mutta miksi ?

1990-luvun loppupuolella IBM julkaisi tv-mainoksen (IBM internet hype (commercial, 1997)), joka edelleen herättää hilpeyttä ja vain paranee vanhetessaan. Mainoksessa business mies löytää lehdestä väittämän, jonka mukaan internetillä tulee olemaan merkittävä vaikutus yritysten liiketoimintaan. Harmikseen business mies ei kuitenkaan löydä väittämälle pikaista vastausta kysymykseen ”Miksi ?”.

Vajaat 20 vuotta myöhemmin löydämme itsemme edelleen samankaltaisista tilanteista: ”Big Data muuttaa maailmaa”, ”Datatieteilijä (Data Scientist) on yksi organisaation keskeisimmistä resursseista”. Yritämme edelleen etsiä pikavastausta kysymykseen ”Miksi ?”.

tiistai, 29 lokakuu 2013 00:00

Tiedolla johtaminen potenssiin kaksi

Pelkkä sisäinen ymmärrys ei riitä

Oletetaan, että organisaatio on saavuttanut korkean tiedolla johtamisen kypsyystason organisaation sisältä päin tarkasteltuna. Organisaation johdolla ja sen asiantuntijoilla on kyky tehdä hyvinkin laaja-alaisia tietohakuja ja analyysejä työnohjauksen ja päätöksenteon tueksi organisaatiossa olevan informaation ja tietämyksen perusteella. Henkilöstöhallinnon johto havaitsee strategiassa määritellyn henkilöstön osaamisen ja monitaitoisuuden kehittämistavoitteen toteutumista indikoivan liikennevalon muuttuneen vihreästä keltaiseksi. Porautumalla selainpohjaisen käyttöliittymän kautta alemmille tarkastelutasoille muutoksen syyksi osoittautuu valmistuksen suunnitteluosaston seuraavalle kuukaudelle siirtynyt, uuteen tuotannonsuunnittelukokonaisuuteen liittyvä, koulutus.

Nykypäivän verkostoituneessa maailmassa organisaation kyky hallita itsensä omistamaa informaatiota ja tietämystä ei yksin riitä. Ei liene edes perusteltua kehittää ensin sisäiseen tietoon ja tietämykseen liittyvään kyvykkyyttään ja vasta sen jälkeen korottaa kyvykkyyttä potensiin kaksi – kykyä hallita myös liiketoimintakumppaneiden tarjoamaa informaatiota ja tietämystä.

Nykytila

Tiedolla johtaminen –käsitteen alla tehdyissä tutkimuksissa on julkaistu tuloksia, joissa hieman pohtivaan ja kysyvään sävyyn on todettu, että A) vain neljäsosalla organisaatioista on budjetti tietojohtamistoiminnolle sekä B) 72 %:lla organisaatioista liiketoimintatiedon analytiikka ei ole osana organisaation strategiaa tai omana strategianaan. Jokainen voi pohtia miten itse tai oma organisaatio toimii. Tietojohtamistoiminnon budjetointi edellyttää hyvinkin tarkkoja ja konkreettisia suunnitelmia siitä mihin ja miten budjetti tullaan käyttämään. Erityisesti viime vuosina vallinneessa taloudellisessa tilanteessa organisaatioissa budjetit ovat jatkuvasti suurennuslasin alla ja varojen käyttöä hallintaan hyvinkin konkreettisten suunnitelmien ja toimenpiteiden kautta. Vastaavasti liiketoimintatiedon analytiikan sisällyttäminen strategiaan edes jossain muodossa edellyttää niinikään selkeää ymmärrystä ja konkretiaa mistä on kyse ja miten tämä tullaan jalkauttamaan. Lisää korulauseita organisaatioiden strategiat tuskin kaipaavat.

blogi